ZO SZ reagovala na začátku celé kauzy „domažlická alej“ na výzvy představitelů domažlické radnice k pomoci v záchraně aleje nebo aspoň části jejich stromů. Vedení města v té době pomoc ZO SZ vítalo.


Odborný tým České inspekce životního prostředí, jež přijel obhlédnout alej, konstatoval, že všechny stromy nejsou v tak špatném stavu, jak vyznělo z posudku firmy, kterou si objednalo město Domažlice. Na základě toho si ČIŽP nechala zpracovat nezávislý znalecký posudek u Agentury ochrany přírody a krajiny. ZO SZ se zavázala tento posudek respektovat.


Závěr posudku byl, že stav většiny, tedy devíti stromů je dobrý a má po odborném ošetření perspektivu nejméně dalších dvacet let života. Zbylých pět stromů, které jsou ve špatném stavu a blízko silnice, doporučil pokácet a místo osadit stínsnášejícími keři a lavičkami. Toto řešení podpořila ČIŽP. A následně i občanské sdružení Domažlice a okolí, sdružení Arnika, sdružení Nesehnutí, Hnutí Duha, Děti Země a další ekologické iniciativy. Současně je podpořila ZO SZ Domažlice, krajská rada SZ Plzeňského kraje a poslanci PČR za SZ v čele s Kateřinou Jacques.


ZO SZ si zjišťovala po zveřejnění posudku AOPK názor občanů Domažlic a návštěvníků, který byl k tomuto řešení stavu alejí z cca 80% kladný.
To potvrdila nedávno anketa na internetových stránkách Domažlického deníku, kde se pro záchranu zdravých stromů vyjádřilo skoro 70% občanů. Hlasovalo 466 respondentů.


ZO SZ má za to, že zachráněné stromy svojí další existencí přinesou obyvatelům i návštěvníkům Domažlic nemalý užitek a po ošetření mohou být nadále dominantou náměstí.

Základní organizace
Strany zelených Domažlice
Jiří Anderle, předseda