Vážený pane starosto,
jako občan Domažlic, místní podnikatel a daňový poplatník Vás musím upozornit na stále trvající a neřešenou otázku poskytování sexuálních služeb na silnici Domažlice – Havlovice.


Jistě si uvědomujete, že podobné aktivity vážně snižují pověst nejen našeho města, ale i státu, a podle mého názoru je nutno je okamžitě řešit. Váš předchůdce p. Látka - ač jsem ho na daný problém opakovaně upozorňoval - zřejmě nebyl ochoten anebo schopen tuto otázku adekvátně řešit a stejnou odezvu jsem získal u městské policie. Doufal jsem, že se změnou na radnici bude tento problém rychle vyřešen, ale zřejmě jsem se mýlil.


Daný problém se mě týká především jako majitele nemovitosti, protože prostitutky stále okupují vjezd na můj pozemek, který se nachází na pravé straně dané silnice nad autobazarem. Vjezd je těmito osobami znečišťován a reakce těchto osob, včetně výhružek pasáků vůči mojí osobě (ačkoliv jsem opakovaně kontaktoval policii), nasvědčují tomu, že někdo nad touto spodinou drží ochrannou ruku.


Uvedený problém se mě také dotýká jako podnikatele a občana ČR. Obchoduji s celým světem, jak se laskavě můžete přesvědčit na mých webových stránkách, a většina mých zákazníků přijíždí právě touto cestou. Obchod je vždy založen na důvěře a jistě chápete, že těžko mohu argumentovat právní integritou českého prostředí, když se na příjezdové cestě do Domažlic kde sídlí moje firma, promenádují prostitutky a zcela bezostyšně nabízejí své služby bez jakéhokoliv omezení ze strany státní správy.
Žijeme, jak doufám, v právním státě, který má hájit zájmy svých občanů a daňových poplatníků, a proto Vás žádám o Váš okamžitý zásah který tuto nesnesitelnou situaci vyřeší a ukončí.


Upozorňuji Vás, že v tomto případě neobstojí obvyklé výmluvy na legální obstrukce, které jsem opakovaně slyšel od členů městské policie, protože zde jasně dochází k nabízení a prodeji sexuálních služeb na soukromých a městských pozemcích, nehledě na vrcholně nechutné a trvalé znečišťování těchto pozemků fekáliemi a dalšími prostředky, které prostitutky k vykonávání své profese potřebují.


Již laická analýza totiž ukazuje celou řadu řešení, která se již dobře osvědčila i v jiných obcích:
1. Policie prostitutky vytlačí na předem stanovenou lokalitu. Tato lokalita již údajně existuje, ale skutečně účinná akce policie zatím chybí.
2. Zavedení kamerového systému, který vyřeší otázku důkazní nouze ať už v případě přestupků opakovaného nedovoleného vstupu těchto osob na dané pozemky, včetně důkazu opakovaného znečišťování těchto pozemků zmíněnými osobami. Bude-li to nutné, tak kamerový systém uhradím, nalezl jsem již místo pro jeho umístění, předám systém městu jako sponzorský dar a vyhradím si jako občan pouze kontrolu jeho správného a účinného užívání.
3. Omezení poptávky zajištěné umístěním vhodných dopravních značek v kombinaci s kamerovým systémem. Zcela postačí jedna až dvě značky zákazu zastavení v celém úseku zmíněné komunikace Domažlice – Havlovice + zákazy vstupu na dané pozemky. Kamerový systém pak zajistí účinný postih zákazníků, pokud nebudou dopravní značky a zákazy vstupu respektovat. Z německé strany pak není problém účinně postihnout dominantní německé zákazníky za dopravní přestupek, pokud z české strany přijde potřebný a ověřitelný důkaz.


Osobně považuji takto realizované omezení poptávky za nejúčinnější metodu, která navíc není právně napadnutelná, protože tento úsek je skutečně nebezpečný jak pro automobilisty, tak pro chodce.


Je velmi zajímavé, že zatímco město Domažlice je zřejmě neschopné nebo spíše neochotné problém prostituce na svých pozemcích a komunikacích úspěšně řešit, jiné obce s tím problém nemají, jak ukazuje příklad obce Babylon. Údajně postačila jediná schůzka starosty s policií, a Babylon, který byl dříve prostitutkami doslova obležen, je nyní čistý.


Můžete sice namítnout, že i v Domažlicích již v této věci bylo dosaženo jistého pokroku, a já s Vámi budu souhlasit. Nicméně situace je taková, jaká je. Prostitutky volně nabízejí své služby na jedné z hlavních příjezdových komunikací do města, znečišťují životní prostředí, dělají městu a občanům ostudu, pasáci vyhrožují občanům a město nedělá nic.


Nevadí Vám to, pane starosto? Máte dojem že správně plníte své povinnosti coby čelný představitel města Domažlic ?
V sousedním Německu je podobný stav bohorovné tolerance prostitutek a speciálně pasáků, vyjma přísně vymezených lokalit, prostě nepředstavitelný a nemyslitelný. Konzultoval jsem tuto otázku opakovaně s mými německými obchodními partnery a přáteli.


Dostalo se mi ujištění, že pokud by něco takového veřejná a státní správa tolerovala, znamenalo by to její bezprostřední odvolání. Možná, že bude nutno se Německem inspirovat.
Těším se předem na Vaši věcnou písemnou odpověď.
V dokonalé úctě
Ing. Josef Altmann, Domažlice