O třetím listopadovém čtvrtku jsme si připomněli sametovou revoluci a pád komunismu. Ve světle oslav tak významných událostí šla ostatní témata trochu stranou. Přece jen je ale škoda nevzpomenout, že na 17. listopad letos připadl i Mezinárodní nekuřácký den.

Sametová revoluce nám jako národu pomohla konsolidovat svobodu. A Mezinárodní nekuřácký den je také mementem toho, že životy těch, kteří bojují se závislostí, rovněž nejsou v mnoha ohledech svobodné. Cigarety jsou pořád jednou z největších metel Čechů statistická data Národního monitorovacího střediska hovoří dokonce o tom, že každé páté úmrtí v ČR lze přikládat nemocem souvisejícím s kouřením. V absolutních číslech jde až o 18 tisíc zemřelých ročně.

Václav Hořejší. Imunolog, mikrobiolog, biochemik
Mohlo to být i horší…

Národní linka pro odvykání už dnes pokrývá celé spektrum nejproblematičtějších závislostí. Přesto většina klientů volá proto, že mají problémy s užíváním tabáku, přičemž je nad jejich síly s ním skončit bez odborné pomoci. Často se svěřují, že prostě jednoho dne přestali kouřit, jen aby o několik týdnů později zase začali. Jde v podstatě o školáckou chybu. Většina adiktologů, včetně mne, se vesměs shoduje, že nejefektivnější cesta spočívá v postupném snižování rizik.

Alternativní cesta

Pro tento přístup se vžil odborný pojem harm reduction, který v dynamicky se rozvíjejícím světě uznává, že některé tabákové a nikotinové výrobky mají potenciál výrazně pomoci při odvykání. Patří mezi ně i doporučované alternativy ke klasickým cigaretám, jakými jsou zahřívaný tabák, bezdýmný tabák nebo elektronické cigarety. Ne snad, že by se s nimi nepojila žádná rizika. Jsou ale méně škodlivé už jen proto, že u nich nedochází k nedokonalému spalování tabáku, a tudíž se v odvykacím procesu jeví jako ideální první krok.

Ladislav Dékány
je odborným garantem Národní linky pro odvykání

Je dobře, že se jejich možnými přínosy už nyní aktivně zabývá Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Pokud se jí do divokého tržního prostředí podaří vnést nějaký řád, bude to určitě správné. Nemusí to trvat dlouho a tato doporučení se objeví i v oficiálních vládních strategiích pro oblasti závislostí. Avšak jen za předpokladu, že další vědecká zkoumání dosavadní závěry potvrdí.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.
Chaos a bezradnost vlády

Osobně jako největší problém vnímám otázku vhodného marketingu takových výrobků. Pokud by našly využití při odvykacím procesu, logicky nemůžu nikomu doporučit, aby je užíval jen tak, bez konzultace s odborníkem na odvykání. Bohužel jsme ale často svědky toho, že marketing tabákových společností vyloženě cílí na nezletilé, a tím pádem hrozí, že si vychováme novou generaci závislých na nikotinu, která třeba s klasickými cigaretami nemá žádnou reálnou zkušenost.

Marketingový oříšek

Zdroj: DeníkNa druhou stranu je jasné, že kuřáci nebudou na alternativy přecházet bez motivace. Když ponechám stranou osobní důvody, největší roli často hrají právě marketingové otázky. Vhodný substitut totiž musí být pro kuřáka dostatečně atraktivní z uživatelského i spotřebitelského hlediska. To znamená nabídnout něco navíc oproti cigaretám, a ještě za výhodnější ceny. Tím jsme opět u problému, aby marketingová strategie neoslovila hlavně ty skupiny, na které primárně necílíme.

Autorům vládní politiky v oblasti závislostí dilema nezávidím. Určit, kde leží tenká hranice, není jednoduchý úkol, nicméně bez jeho řešení se k alternativám nelze jednoznačně přiklonit. Přesto doufám, že se to podaří a i díky tomu přispějeme k trendu, v němž se hrozivé počty zemřelých kuřáků začnou postupně snižovat