Výtvarný projekt tohoto školního roku nesl název Hmyz! Nezmiz!! a k vidění bylo v Sokolovně úctyhodných 700 výtvarných prací od 71 žáků výtvarného oboru, 12 žáků výtvarných kurzů pro nejmladší a 9 žáků kurzu pro starší, kteří tvořili pod vedením vyučující výtvarného oboru Jaroslavy Kaufnerové a Marty Hollar Molton.

„Na výstavě byly zastoupeny techniky plošné – kresba, malba, grafika, techniky prostorové – objekty z deklasovaných materiálů, kachle ze sádrokartonu i netradiční výtvarné techniky, jako je koláž, roláž nebo enkaustika," popsala Jaroslava Kaufnerová.

Slavnostní ukončení výstavy (a zároveň postupové zkoušky) proběhlo tuto sobotu.

„Všechny přítomné přivítala vyučující výtvarného oboru Jaroslava Kaufnerová, mimo jiné i pana starostu Alexandra Horáka, který byl výstavou nadšen. Návštěvnost byla letos opravdu obdivuhodná a hodnocení rodičů velmi pozitivní, ostatně jako každý rok," popsala učitelka Iva Záhořová.

V kulturním programu návštěvníky potěšilo hudební vystoupení žáků školy, nechybělo zhodnocení školního roku ani zmínění úspěchů na soutěžích Juniorfest, Linoryty Tvořivého Ámose, Lidice, a v ústředním kole soutěže Evropa ve škole.