Kromě jiných zapomenutých a odložených věcí tam našla i tuto starou fotografii, na níž je napsáno: ,,Upomínka na okrskové cvičení Stanětice 2. 6. 1929.“ Je to zřejmě nejstarší dochovaná vzpomínka na hasičské okrskové cvičení ve Staněticích.

Čtenář – reportér Hana Hoffmannová, Stanětice