Zdebylo při úpravě okolí stávajícího sakrálního křížku nalezeno v zemi dalších pět torz křížků (kamenné sokly, litinové kříže, klekátko, podstavec nejstaršího kříže z roku 1818, destička o obnově kříže z roku 1935, mince z let 1895 a 1900 atd.).


Při zářijových brigádách došlo již k zasypání vykopané jámy (široká 3,5 x 2,5 metry a hluboká 0,7 metru) a zůstala jen 2,3 metru hluboká díra.

Ta vznikla vyndáním kamenů, které sloužily jako fundament pod původním křížem z roku 1818. Při další brigádě bude na dno díry vložen vzkaz (a kopie článků z novin, fotografie apod.), poté bude zasypána a z kamenů bude udělán nový fundament pro znovuosazený původní kříž z roku 1818.

V říjnu se na místo přijela opět podívat holýšovská firma „S.A.I.automatiky“. Její majitel Libor Synáč se mj. zabývá vojenskou historií a je vybaven technikou k hledání předmětů. Díky této technice bylo nalezeno několik dalších částí litinových křížů.

Čtenář – reportér
Jiří Anderle, Klenčí pod Čechovem