Již potřetí se tam v novodobé historii uskuteční 3. května česko-německá mše.

„Mši budou sloužit pod širým nebem německý farář pan Raimund Arnold a klenečský farář pan Libor Buček. Slavnostní událost, která začíná v 15 hodin, hudebně doprovodí kostelní sbor z Astu pod vedením paní Lissy Laubmeierové," uvedla Deníku Zuzana Uhrová, vedoucí Chodského regionálního informačního střediska Klenčí pod Čerchovem.

Kostel sv. Jiří v Lučině připomíná alespoň pietně upravené torzo. „Při první společné mši v roce 2012 byl prostor bývalého kostela sv. Jiří znovu vysvěcen stejně jako nově vztyčený kříž u vchodu. Pozůstatky kostela odkryl roku 2011 domažlický regionální historik Zdeněk Procházka. Na jeho práci navázal pan Helmut Roith, který sám odkrývá na Lučině další a další objekty. Loni to byla fara, nyní přibyl hostinec," připomíná.

„Kostel, který ležel v zakázaném hraničním pásmu, byl v 70. letech 20. století z podnětu velitele roty PS v Nemanicích odstřelen a prakticky zanikl," uvedl v květnu 2012 Deníku Zdeněk Procházka.

PŘIPOMÍNKA KOSTELA SV. JIŘÍ na prázdném soklu po soše sv. Jana Nepomuckého v Lučině.