V dneším pokračování si přiblížíme osvračínský zámek s parkem, který zaujímá střed obce. V minulosti prodělal celou řadu změn a mnohé změny, snad už pouze k lepšímu, ho ještě čekají.

Trocha historie

Současná stavba původně barokního zámku pochází převážně z poloviny 18. století, kdy Osvračín vlastnil Jan Josef Hildprandt. V letech 1800 - 1841 se v jeho držení vystřídali příslušníci šesti různých rodů a v roce 1840 získal zámek sklářský podnikatel Jiří Ziegler. Ondřej Ziegler pak nechal v 80. letech 19. století zámek o jedno patro zvýšit a opatřit jej pseudogotickou fasádou.

Roku 1946 pak získala zámek TJ Sokol a západní křídlo zámku bylo v té době přestavěno na tělocvičnu – velký sál. Při této přestavbě byly vybourány původní příčky a zasypány staré sklepy. Nejstarší slohovou a dosud zachovanou částí stavby je sklep zastropený šesti poli křížové klenby svedenými na dva pilíře.

V polovině roku 1999 získala zámek do vlastnictví obec Osvračín.

Oprava zámku

„Když jsme zámek přebírali, z okapů a balkonů budovy rostly břízy a plevelné stromy,“ popisuje starosta Milan Strakoš.

Obec nechala opravit a nově překrýt celou střechu včetně klempířských prvků, které jsou provedeny v mědi. Následně začala postupně pracovat na jednotlivých venkovních stranách zámku a udělala novou fasádu. Ta byla totiž v 50. letech minulého století ´opravena´ tím způsobem, že byly zásahem zedníků zrušeny veškeré původní fasádní prvky, ozdoby kolem oken, vše bylo zazděno do hladka.

„Začali jsme ve spolupráci s památkovým úřadem znovu obnovovat původní fasádu. Udělali jsme nově všechny ozdoby a parádičky kolem oken takové, jaké původně byly,“ vysvětluje starosta s tím, že při volení fasádních prvků se postupovalo podle toho, co se našlo v dobových pramenech a co bylo doporučeno odborníky.

Do zdiva zámku byla také zavedena izolace proti zemní vlhkosti. „Izolace proti vodě je prakticky na celém zámku. Vlhkost by jinak způsobovala mapy na zdech, odmrzání a odpadávání. Zdivo na zámku je silné a navíc smíšené, je tu kámen, cihla i hlína. Izolace byl důležitý krok, který se nám rozhodně vyplatil.“ tvrdí Strakoš.

Obec nechala udělat nová dvojitá okna v původním dřevěném stylu a provedla rekonstrukci vody, odpadu a také topení – původně měl zámek kamna a naftové topení, nyní se v něm nachází tři plynové kotle.

V minulém roce obec také dokončila rekonstrukci malého sálu, ve kterém se dnes konají cvičení matek s dětmi a který je vhodný na pořádání menších, například rodinných oslav. U sálu se nachází i další místnost, do níž chce obec soustředit zbytky původního vybavení zámku, z něhož se většina ztratila v době, kdy objekt vlastnila TJ Sokol. Jde zejména o obrazy, nábytek, sklenice či okna a obrazy z barevného skla po skláři Zieglerovi.

„Snažíme se zámek stále opravovat. Z vlastních prostředků bychom to samozřejmě nikdy nedali dohromady, proto jsme využívali z řady fondů, ať už to byly peníze z Ministerstva pro místní rozvoj v programu obnovy venkova či Národního památkového ústavu,“ říká starosta a dodává, že sama obec už do objektu investovala kolem šesti milionů korun.

Život na zámku

Zámek ale není jen prázdným místem, kde se občas prohánějí zedníci a opraváři. Žije svým vlastním životem a obyvatelům obce slouží k pořádání akcí, setkání a zábav.

„Využíváme zámek k celé řadě kulturních akcí, pořádají se tu hasičské bály, karnevaly, setkání důchodců, dětské dny, zabijačky, koncerty, diskotéky, dětské rybářské závody, cvičení matek s dětmi a nově i divadelní představení ochotníků,“ vyjmenovává Strakoš a dodává, že největší z pořádaných akcí bývá již tradičně Obecní bál.

Na zámku se rovněž konají volby, jednání zastupitelstva či jej obec občas pronajímá i vietnamským obchodníkům, a
by měli možnost prodávat zboží a místní lidé nemuseli jezdit například až do Domažlic.

V zámku sídlí i městský úřad. Po získání zámku se sem přestěhoval z budovy bývalé školy, kde se dnes nachází pošta.

Zámecký park

Zámecký park má kolem jednoho hektaru. Obec ho udržuje a zadala také projekt na jeho rekonstrukci. Starosta chce na obnovu parku získat podporu a upravit jej tak, aby především co nejlépe sloužil místním lidem.

„Je to poměrně klidný park, kde rostou i vzácné dřeviny, a chceme, aby se stal místem, kde se budou moci lidé setkávat, odpočinout si a popovídat,“ plánuje starosta. „Chceme tam něco porazit, něco zase obnovit, vkusně osadit lavičkami, případně postavit i nějakou hradbu, která by prostor parku ohraničila,“ dodává.

V parku u zámku je volejbalové hřiště, které především v létě využívají nejen místní volejbalistky. V jeho blízkosti obec také buduje dětské hřiště, které by mělo být otevřeno pro veřejnost k 1. květnu letošního roku.

Další projekt zvelebení zámku souvisí se skleníkem, který je pod ochranou památkářů a který chce obec rekonstruovat a spojit s malým zámeckým sklepem.

„Začali jsme ho opravovat a ve spojení se skleníkem a dětským hřištěm bychom tam mohli vybudovat místo, kam si budou moci maminky zajít, posedět, dát si kávu a popovídat. Chtěli bychom udělat ve sklípku nějakou vinárnu či cukrárnu,“ tvrdí starosta a doufá, že pro posezení najde vhodného provozovatele.