Ačkoliv starosta Chodova Jan Etzl nepovažuje rodnou obec za turisticky příliš zajímavou, na otázku, na co by nalákal návštěvníky, odpověděl jasně: „Na křemenný val“.

Takzvaný český křemenný val, který se táhne v délce asi 32 kilometrů od Bělé nad Radbuzou až k hranicím u České Kubice, vystupuje nad povrch země právě nad Chodovem. Geologické útvary tohoto typu v Česku nemají obdoby.

„Val je chráněný a už se pracuje na vybudování naučné stezky. Letos jsme požádali o dotaci na rekultivaci pozemku, na kterém se val nachází,“ uvedl chodovský starosta Jan Etzl s tím, že kvůli křemennému valu, který stěžoval kopání, stála i kanalizace v obci mnohem více.

Geologickou naučnou stezku a chráněné území chce u Chodova zřídit obec a správa chráněné krajinné oblasti Český les a chce tak upozornit na významnou geologickou lokalitu. „Chráněná krajinná oblast si nechala vypracovat studii o této zajímavosti a doufá, že by celý křemenný val mohl být zajímavý pro turisty, podobně jako je to v sousedním Bavorsku,“ informoval Jiří Hlávka ze správy CHKO s tím, že pro turisty by mohly být atraktivní bílé křemenné skalky, suky a takzvané ovčí skály, které se najednou zvedají z krajiny do výšky kolem 14 metrů.

Studie vytipovala atraktivní lokality valu, skalní vyhlídky i vyčnívající bizarní skalní zdi. K výrazným místům patří například lokalita Na Šlejfu u Pece pod Čerchovem, křemenný masiv v Chodově, bizarní suk u Hvožďan z velmi vzácného zeleného křemene nebo Drahotínský les u Poběžovic.