„Publikum zcela zaplnilo prostor atria v Chodském hradu, mnozí diváci seděli i ve vstupní chodbě," popsal ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich.

Celou akci zahájil Švejk se svým C.K. Šramlem, který ve svém vyprávění vzpomínal na dobu Rakousko-Uherska, a připravil tak atmosféru pro hlavního aktéra čtvrteční akce – historika a spisovatele Zdeňka Procházku, jemuž věnoval i slavnostní salvu.

Při druhém letošním zastavení navštíví účastníci 12. září Aleje u augustiniánského kláštera.