Na kapličku Panny Marie Bolestné v Holubči, která spadá správou pod Město Hostouň, byl dlouhá léta žalostný pohled. Církevní stavba doslova hyzdila náves a zdálo se, že její dny jsou už spočteny.

Smutný byl fakt, že se jedná o nemovitou kulturní památku, zapsanou pod číslem 51959/4–5278 v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, jejž vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče.

„Projektovou dokumentaci na opravu kapličky zpracovala projektová kancelář Atelier Soukup se sídlem v Plzni. Oprava kapličky proběhla ve dvou fázích," říká hostouňský starosta Miroslav Rauch.

Nejprve se přistoupilo k opravám střechy, aby do kapličky nezatékalo.

„Opravu střechy tehdy provedl místní živnostník František Pivovarník a Plzeňský kraj na ni přispěl 110 tisíci korun," upozorňuje starosta.

Do kapličky sice přestalo zatékat, ale na nový kabát si musel počkat až do letoška, tedy dlouhých sedm let.

„Konečně se nám podařilo nechat opravit zbytek. Udělaly se nové vnitřní omítky i fasáda, kaplička dostala novou podlahu i dveře, které jsou opatřené mříží. Tyto práce provedla firma DSP Domažlice. Plzeňský kraj nám pomohl financovat i tuto druhou etapu oprav, a to z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje, z nějž přispěl částkou 80 000 Kč.

Město Hostouň stála doposud oprava holubečské kapličky zhruba 340 000 korun.

V neděli 14. září se u kapličky Panny Marie Bolestné uskuteční od 15 hodin mše, opravenou stavbu vysvětí plzeňský biskup Mons. František Radkovský.