Nejen obec tak ztratila zajímavou památku v podobě postupně vznikající a rostoucí budovy renesančního panského sídla při mířkovském panském dvoře. Někde se dočteme, že budova byla zbořena prakticky bezdůvodně.

Ves Miřkov, ležící při branách tajemného Sedmihoří, je prvně zmiňována k letům 1158 – 1167 v souvislosti s Hartmanem z Mířkova, jenž zřejmě patřil k rodu Prostibořiců, vázaných na hrad Prostiboř – Kopec, jehož ruinu nalezneme poblíž Kladrub.

Tato úvaha je založena na výskytu stejného křestního jména jako u držitelů blízkých Tasnovic a Štítar. Ve 13. a 14. století se o mířkovské zboží dělilo několik majitelů. První zmínku o tamější tvrzi pak máme doloženou k roku 1415.

S dějinami obce a tzv. starší tvrze je spjat starý český vladycký rod Kočovských z Kočova, odvozující rodové jméno podle vsi s tvrzí Kočova na Plánsku. Ve druhé půli 14. století držel Vilém z Kočova Mířkov. Nicméně již během 14. století započal proces dělení rodu Kočovských do několika větví.

Kočovští drželi v regionu drobné statky jako Svržno, Vidice a Mířkov. Přesto lze zmínit, že mířkovská větev Kočovských dosáhla největšího významu. Právě Kočovským je připisováno zbudování tvrze v Mířkově.

První písemná zmínka o Mířkovské tvrzi je doložena roku 1415, kdy na ní hospodařili bratři Radislav a Aleš Kočovští. Oba byli horlivými katolíky a v pramenech se připomínají ještě roku 1428 při uzavírání příměří s Domažlickými. Tato rodová větev však brzy vymřela.

O něco později, před rokem 1447, lze vystopovat zcelení původně rozdělených částí vsi. V letech 1498 – 1499 připadlo panství rodu Stropčických, kteří zde sídlili prakticky až do počátku 17. století. Stropčičtí se rovněž začali psát jako Mířkovští ze Stropčic.

Než došlo k výstavbě nové tvrze pánů Stropčických, stávala ve vsi zmíněná tvrz starší, středověká. Nacházela se v blízkosti mířkovského dvora a literatura uvádí, že ještě k roku 1812 z ní byly na mapách zachyceny patrné skleby a původní obranné příkopy.

Noví majitelé, Mířkovští ze Stropčic, spravovali po pravdě celkem malé panství. Kromě zmíněné tvrze a dvora v Mířkově měli ještě další dvůr v Naseticích a patřily jim i vesnice Svinná, Mirkovice, Oplotec a Chebřany, o pusté vsi zvané Chotějovice nemluvě. Za pánů ze Stropčic vzniká také hned na počátku při dvoře nová pohodlnější tvrz.

Ta byla patrovou stavbou na obdélném půdoryse devět krát čtyřicet metrů. Po stranách se tyčily vzhůru vysoké cihelné štíty. Na fasádě obrácené do dvora bylo možno spatřit pravoúhlý portál s okosenými hranami. Dnes z této původní tvrze zbývá jen fragment zdiva s trámovými otvory, přilepený k průčelí hospodářského objektu, s nímž tvrz sousedila.

Panským sídlem tato tvrz přestala být přibližně od roku 1603, kdy byl Mířkov připojen k panství v Horšovském Týně.

Autor: David Růžička, NPÚ Plzeň