Jak vlastně nápad připravit výstavu o spoření vznikl?


V sobotu 31. října byl Světový den spoření, a tak jsem se jako bývalý spořitelní zaměstnanec dohodl s Českou spořitelnou a připravili k tomuto dnu výstavu z dostupných materiálů. Požádal jsem o spolupráci Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše a další sběratele v regionu a výstava byla na světě. Otevřena veřejnosti byla 30. října. Musím přiznat, že to byla mravenčí práce jak při samotné přípravě expozice, tak při výběru a hledání exponátů.

Co návštěvníci uvidí?

Jsou zde nejen dokumenty o historii spoření, fotografie, mince, bankovky, vkladní knížky, ale i další cenné materiály mapující vývoj nejrůznějších finančních ústavů na okrese. Máme zde třeba nejstarší vkladní knížku z roku 1821, spořitelní knížky z klatovské spořitelny datované rokem 1869 a novější, meziválečné, kdy vznikaly různé záložny a kampeličky. Výstava je obohacena také o dobové i současné fotografie. Peněžní ústavy a organizace svého času dokonce podporovaly některé spolky. I na to máme na výstavě dokumenty. Některé z nich například připomínají to, že třeba v Klatovech už v roce 1933 spořitelna podporovala městské jesle.

Máte tu nějaké opravdové unikáty?

Je tu vystavena nejstarší listina, která se týká Klatov. Jde o o oznámení o založení spořitelny 15. 3. 1862. Zajímavé na této listině je třeba to, že vklady se tenkrát přijímaly jen dva dny v týdnu od 8 do 12 hodin.

Měnila klatovská spořitelna často měnila své sídlo?

Ano. Původní spořitelna v Klatovech sídlila v budově dnešní radnice, pak se přestěhovala do budovy dnešního muzea, dále na náměstí do míst, kde dnes sídlí Komerční banka. V dobách socialismu bývala na rohu ulic Vančurova a Kpt. Jaroše. Dnes je v moderních prostorách přestavěných z podniku Sieber. Ale to už bych předbíhal.Vše totiž zájemci o tuto tématiku najdou na naší výstavě.