Výstava byla slavnostně zahájena v sobotu 9. září předáním malířských potřeb starostou obce účastníkům výtvarné soutěže v kresbě nebo malbě dominanty Osvračína. Oceněno a vystaveno bylo několik maleb a kresba kostela a zámku, dále kresba koryta Dravého potoka a malba památného stromu jinanu. Výstava se těšila velkému zájmu občanů Osvračína i těch, kteří mají k obci vztah. Mohli si prohlédnout historické zemědělské nářadí, potřeby pro domácnost, lidový kroj, koňské postroje i dobové tiskoviny.

Výstava zachytila vývoj zemědělství od pravěku až po současnost, texty byly doprovozeny dobovými fotografiemi ze soukromých sbírek i archivu Agra Staňkov. Návštěvníci si mohli přečíst dobové zápisy z obecní kroniky například o kriticky suchém létě v roce 1934, kdy téměř vyschlo koryto Zubřiny nebo naopak o záplavách v roce 1936, které byly podobného rozsahu jako ty z roku 2002.

Velkému zájmu se těšily i informace o událostech v roce 1945 nebo z 50. let, podle zápisků místního pamětníka nebo postupný vznik a rozvoj družstva. Výstava ukázala, jak se obec od soběstačnosti ve výrobě zemědělských produktů posunula až k téměř úplné závislosti na obchodních řetězcích v důsledku globalizace.

Expozici obohatila cestovatelská expozice fotografií místního rodáka Václava Tesaře z jeho cesty po Peru a Bolívii. Výstava byla součástí oslav poutě v Osvračíně.

Autor: Jana Radějová

Vzpomínkové setkání u pomníku Všerubské kameny.
Ve Všerubech se vzpomínalo na ty, kteří pomáhali při cestě do svobodného světa