Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Děti se seznámily s knihami Bohumila Říhy.

Mladší žáci se nejdříve vydali na dobrodružnou cestu k babičce s malým hrdinou knihy  Honzíkova  cesta. Po poutavé četbě si o dobrodružství malého Honzíka vyprávěli a porovnávali jeho zážitky se svými vlastními.

Starší školáci si nejdříve poslechli ukázku z knížky O letadélku Káněti a pak je čekal krátký kontrolní test.
„Ukázal, jak vnímají čtený text a co si dokáží zapamatovat. Věřím, že tyto návštěvy knihovny přispějí k většímu zájmu dětí o knihy," řekla ředitelka všerubské základní školy Renata Reifová.