Pořad Aby řeč nestála se konal v zaplněném sále Muzea příhraničí.

„Pozvání do Kdyně mě příjemně překvapilo, na besedy jezdívám především do východních Čech," uvedl Bernášek. K Domažlicku a Chodsku má však úzký vztah.

„Svoji rigorózní práci jsem psal na téma Chodský folklor. Zabýval jsem se jeho slovní složkou – pověstmi, pohádkami a vyprávěním. Procházel jsem chalupy a rozmlouval s lidmi," zavzpomínal pro Deník před zahájením pořadu.
Sprosté slovo v éteru

Vladimír Bernášek zavzpomínal na Antonína Zíba, který v rozhlase četl dětem pohádky. „Vše se tehdy vysílalo živě. Jednou se stalo, že dočetl a myslel, že jsou vypnuté mikrofony, a jak byl uvolněný, tak řekl: ´Teď mi, milé děti, můžete políbit p…, teď si půjdu pro penízky.´ Bohužel se to odvysílalo."
Filipovský odvrátil pokutu
„Když ještě neexistovala dálnice mezi Plzní a Prahou, tak jsem jel v autě s Františkem Filipovským. Mezi Berounem a Zdicemi byla padesátka, jel jsem rychleji a zastavili mě policisté. ´Nech to na mě!´ řekl Franta, vylezl z auta a s dikcí svého dabingu Louise de Funese spustil: ˇSpěcháme, hmmm…, sem se mi dívejte!´ Policisté se smáli a nechali nás odjet bez pokuty."

Na tuhle příhodu reagovala Pavlína Filipovská, která se divila. „Tohle že tatínek udělal? To se moc divím, on se policajtů vždycky bál!"

Vladimír Bernášek má pravidelný pořad v Českém rozhlase Plzeň. Každou sobotu po 13. hodině si hodinku povídá se známými osobnostmi, které mají vztah k západním Čechám, ve stejnojmenném programu Aby řeč nestála.