Historická událost. V pátek večer byl slavnostně odhalen památník husitské bitvy u Domažlic z roku 1431. O jeho výstavbě se diskutovalo 90 let, nejblíže k realizaci byl ve 30. letech. Až postupné kroky v posledních čtyřech letech dokázaly záměr přetavit ve skutečnost. Pomník ve tvaru kalichu vytvořil klatovský sochař Václav Fiala.

„V úchvatné krajině stál osmdesát let obrovský kamenný sokl připravený nést umělecké dílo. Jeho prohlášení kulturní památkou mu dalo zvláštní nedotknutelnost. Svou prázdnou plochou otevřenou k nebi naznačoval, že důvod, proč byl postaven, se kamsi ztratil. Očekávání bylo nenaplněno. Byl mi svěřen úkol naplnit dosud nenaplněné poslání soklu," zmínil autor ve svém proslovu.

„Samotný pracovní postup na kalichu byl natolik prašný a rámusivý, že vytvářel kolem mě hradbu, přes kterou nepronikly hlasy kolemjdoucích ani tempo okolního světa.Byl jsem hodiny, dny a měsíce uzavřen v jakémsi neproniknutelném tichu a uvrhnut skoro do zenbuddhistické meditace jsem se oddával souvislostem a emocím, které se pomalu vzdalovaly od křiku středověkých bojišť," zavzpomínal na své pocity při tvorbě Fiala.

Význam bitvy shrnul Miloš Novotný, předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, která byla hlavním iniciátorem stavby památníku. „Je to bitva, která poprvé v dějinách přiměla nejvyšší orgány katolické církve, aby s českými husity začaly jednat jako s rovnocennými partnery."

„Věřím, že tento symbol nebude jen mrtvým bodem , kolem kterého budete procházet a zapomínat, jakou ohromnou má v sobě sílu. Náš národ a naše zem dlouho potřebovaly dobu, kdy si znovu připomínáme smysl husitství a znovu si v hloubi našich srdcí uvědomujeme, že jako národ bychom už neměli být tak uťápnutí, tak ustrašení, tak nesebejistí, nesebevědomí, ale že bychom měli hledat něco, o co se můžeme opřít," zmínil plzeňský biskup Církve československé husitské Filip Michael Štojdl. „Je to důležité zvláště v době, kdy jsme z různých stran strašeni informacemi o islámu a o uprchlících. Sebevědomý národ, který si váží své minulosti, se nemá čeho bát," dodal.