V první májový den zaplnili Novokostelecký barokní kostel věřící z Domažlicka i Klatovska.  Ze Kdyně a z Mrákova byl vypraven autobus, ostatní poutníci přijeli auty nebo na kole a ti praví poutníci přišli z Fleků pěšky.

Dopolední program pouti byl zahájen modlitbou Růžence a poté následovala mše svatá. Zúčastnilo se deset  kněží z domažlického i klatovského vikariátu. Hlavním celebrantem na této pouti byl kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl, který v úvodu přivítal všechny poutníky.
„Jsem moc rád, když vidím po roce tento kostel opět plný, a také mě velmi těší, že v něm opět zazní čeština,“ pronesl.

Vřelého přivítání se dostalo i Msgre. Vladislavu Syslovi, který 30. dubna  oslavil devadesáté první narozeniny. Byl to právě on, kdo  se velkou měrou zasloužil o znovuobnovení této pouti po pádu železné opony.

Bohoslužbu si nenechali ujít ani starosta Nových Kostelů Josef Berlinger, bývalý novokostelecký starosta Egid Hoffmann a tamní farář Georg Engelmeier.

V prosbách vzpomněl vikář Kratochvíl kněze a poutníky, kteří toto poutní místo navštěvovali, ale už nejsou mezi námi, a také všechny staré a nemocné, kteří sem nemohou už přijít. V závěru bohoslužby pozval všechny přítomné na další pouť, která se uskuteční zase za rok ve stejném čase. Připomněl věřícím, že v roce 2019 tomu bude 600 let, kdy bylo toto poutní místo v Nových Kostelích založeno, a od té doby sem přicházejí poutníci, aby prosili Pannu Marii o přímluvu a ochranu.

Po skončení mše svaté následovala krátká májová pobožnost se zpěvem Loretánských litanií. Poté se všichni za zpěvu písně Vroucně vzýván budiž, Jene svatý, odebrali k nedaleké kapli svatého Jana Nepomuckého, kde se ještě krátce pomodlili, a potom se již všichni pomalu rozešli do svých domovů