Diváci slyšeli prózu a poezii, ale také dialogy, se kterými se děti chystají na krajskou soutěž dialogů a monologů. Mezi jednotlivými částmi zahráli dva žáci z hudebního oboru ZUŠ Kdyně, kteří zpestřili hezký večer hrou na akordeon.
Poděkování patří paní učitelce Daně Žákové, která připravuje a vyučuje děti z dramatického oboru, a paní učitelce Petře Křížkové a Jarmile Vlachové, které připravily hudební vystoupení.

V řadách posluchačů usedli rodiče, sourozenci, prarodiče a přátelé všech účinkujících. Ti odměnili jednotlivá vystoupení zaslouženým potleskem. Na závěr poděkovala paní učitelka Dana Žáková účinkujícím, popřála všem hezký večer a se všemi se rozloučila.

Martina Matějková, Loučim