Ke stálé expozici Všerubska s fotografiemi z období železné opony, totality a otevření hranic přibyla výstava věnovaná připomenutí 70. výročí konce 2. světové války a druhá návštěvníky seznámí s postavami ze šamotové hlíny, pálené v kaselské peci dřevem nebo v koksovém milíři, které mají vystihnout náladu podzimní slavnosti Konopická.

Jak se to autorce výstavy Marii Kubalíkové z Klatov podařilo, musí posoudit už sami návštěvníci.
„Konopická je název lidové slavnosti dodnes udržované v jižních Čechách na Prachaticku, Vimpersku, Písecku a v okolí Strakonic. Téměř v každé obci v Pošumaví byly domy zvané konopice nebo pazderny, kde se sušilo a zpracovávalo konopí a len," říká k výstavě Kubalíková.

A protože zpracovávání lnu a konopí byla hlavně ženská práce, chtěly ji ženy po jejím skončení také náležitě oslavit.
„V podzimních měsících uspořádaly velikou oslavu, na které se podílela celá vesnice. Najaly muzikanty a zorganizovaly průvod obcí podle daného scénáře. Vše se odehrávalo od poledne do půlnoci, kdy se vlády ujali opět muži," pokračuje Kubalíková s tím, že ji zaujaly jak jednotlivé postavy, ať už jde o muzikanty, drbny, které nesměly nikde chybět, faráře, dohazovače nebo konopičku s konopičákem, kterým se někdy říkalo pazderňák a pazdernička, tak i texty písní, které jsou znovu otextovávány podle momentální situace.

„ V písních se řešily aktuální problémy a vztahy mezi lidmi. Celá akce bývala tak veselá a rozmarná, že se ji pokoušely některé obecní úřady dokonce i zakázat. Naštěstí se jim to nepodařilo, a tak se i dnes v některých obcích můžeme těchto slavností zúčastnit," dodává Konopíková.

„Zájemci o prohlídku obou nových výstav, které budou k vidění do 5. října, i neméně zajímavé stálé expozice Všerubska jsou srdečně zváni ve všední dny v pracovní době úřadu, což je v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 15.30 hodin a v pátek do 13 hodin. Mimo pracovní dobu a o víkendech je možné výstavy navštívit po předchozí domluvě na čísle 728 771 350 nebo na e-mailu: podatelna@vseruby.info. Klíče od expozice jsou na úřadě," informovala pracovnice úřadu Městyse Všeruby Ivana Kramlová.