V Bukovci si letos v rámci pouťových slavností připomněli sto let od první rekonstrukce památných varhan umístěných v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie.


Zda tyto vzácné varhany pocházejí již z roku 1772, kdy byl zdejší kostel poprvé rekonstruován, nebo o šest let později, podle nápisu Johanes 1778 vyrytého nožem zřejmě chlapcem, který v té době šlapal na měchy, není známo.

Jisté je, že tyto varhany v roce 1911 poprvé zrekonstruoval domažlický varhanář Jakub Konrády a o devadesát devět let později je zprovoznil bukovecký chalupář Jaroslav Eliáš spolu s pražským varhanářem Petrem Nožinou.


„Varhany jsme rozebrali a našli jsme druhý nápis Jakub Konrády 1911, z čehož bylo patrné, kdo a kdy varhany rekonstruoval. Zjistili jsme, že pan Konrády předělal měchy a chromatiku a udělal hrací stůl. Některé dřevěné píšťaly byly nahrazeny kovovými. Konrády varhany přizpůsobil vkusu, který odpovídal tehdejší době. Z původního nástroje zbylo jen rozvrstvení tónů, což bylo nutné zachovat,“ popisuje původní stav varhan Jaroslav Eliáš.
Jejich loňské zprovoznění si vyžádalo šedesát tisíc korun. Polovinu nákladů uhradil Jaroslav Eliáš jako dar obci.


„Museli jsme opravit měch a pořídit nový ventilátor. Z původních píšťal se daly zrekonstruovat jen některé. Většina se musela nahradit replikami. Když jsme vrátili na místo opravený měch a poté rozebrali hrací stůl, objevili jsme další nápis, který zde Jakub Konrády zanechal, a jeho znění nás opravdu rozesmálo. Doslova zde stálo: Jakub Konrády v Domažlicích, Nazdar. Dnes zní nástroj stejně jako v roce 1911, výborně se hodí na doprovázení při bohoslužbě a nějakou tu parádu také udělá,“ dodává Jaroslav Eliáš.