Je součástí celoroční akce Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.

Václav Sika maloval Václava Lindauera z Útušic, který je jedním z posledních členů rodu Gottfrieda Lindauera. Ten proslul portrétováním Maorů na Novém Zélandu.

„Dostal jsem za úkol pana Václava portrétovat tak, aby se v obraze objevilo jeho češšství a zároveň byl patrný i odkaz na jeho předka, který je spojen s malbami Maorů. Vyřešil jsem to tak, že on stojí v ateliéru, za ním je prázdná stěna a v levé části jsou namalovány ornamenty z českých květin – kopretin a sedmikrásek – a v pravé části ornamenty z motivů, kterými si tetovali obličeje Maoři. Vše je propojeno nepravidelnými tvary," popsal vznik svého díla Sika.

Václav Sika, kdyňský výtvarník.

Realistické portréty jedenácti lidí spojených s Plzní vytvořilo osm malířů. Mezi portrétovanými jsou mimo jiné bývalí škodováci, studentka s vietnamskými kořeny, skaut, mažoretka nebo odborník na plzeňské pivo.

Projekt začal v únoru vyhlášením výzvy pro veřejnost. Na základě zaslaných přihlášek vybrala porota jedenáct portrétovaných. Samotné obrazy vznikaly v dubnu a květnu.

„Prostředí a atributy, které na obrazech doplňují jednotlivé postavy, jsou více či méně skrytými odkazy na symboly města, na místa, kde se portrétovaní každodenně pohybují, nebo náznaky, jakým způsobem tráví svůj volný čas. Ne vždy ale přímo souvisejí s konkrétní osobou na obraze, mohou se prolínat s jiným portrétovaným. V každém doprovodném příběhu je skrytý určitý pohled na město, který odkrývá identitu Plzně skrze obvyklé i neobvyklé životní osudy," popisuje Kristýna Jirátová, manažerka komunitního umění Plzně 2015.

Výstava potrvá až do 18. září, kdy ji uzavře dobročinná dražba obrazů. Výtěžek bude rozdělen mezi sdružení Ledovec, dětský domov DOMINO, kavárnu Kačaba, spolek Pěstuj prostor, psí útulek v Plzni na Valše nebo také záměr umístit do veřejného prostoru piano k rozeznění ulic Plzně.