„Na oslavy přijelo přes 60 německých přátel. Nejdříve se zúčastnili mše u Dobré vody a pak se spolu s další pozvanými hosty přesunuli do sálu kulturního domu na slavnostní oběd. Po obědě si prohlédli osady Orlovice, Nové Pocinovice a samozřejmě i samotné Pocinovice," uvedl starosta Pocinovic František Rada, který návštěvu provázel. Německá výprava navštívila také hasičárnu, kde podal krátký výklad o historii hasičského sboru Dušan Očenáš, a prohlédla si i základní a mateřskou školu, kterými je provedla ředitelka Jitka Kadlecová.

„Škola se jim velmi líbila, protože má zcela nový zevnějšek díky novému zateplení a výměně střechy. Ocenili, že Obec v posledních letech tolik investovala právě do školy.," pokračuje Rada.

Po prohlídce obce se všichni hosté a veřejnost soustředili v sále kulturního domu, kde je čekalo pohoštění. Zde také již od soboty probíhaly výstava fotografií a videoprojekce tématicky zaměřené na partnerství mezi obcemi. V úvodu starosta hosty seznámil s tím, jak vůbec došlo k podpisu partnerské smlouvy, a pohovořil o jejím naplňování. Proslov o historii partnerství pronesl i starosta obceSchwarzach Alois Böhm.

Závěr dne patřil zábavě za doprovodu dechové hudby Stavovanka.
Při povídání se svým protějškem nabídl pocinovický starosta k zapůjčení výstavu fotografií. Německý kolega rád souhlasil, a došlo tak ke společné akci obou partnerských stran a celá výstava se připravila k odvozu do bavorského Schwarzachu.