Návštěvníci, kteří do Pivoně zavítali, si mohli poslechnout přednášky o barokním umění, architektuře, historii, současnosti a budoucím vývoji kláštera nebo se zaposlouchat do dobové hudby.

„Letošní akce navázala na úspěšný loňský ročník, kdy jsme na Pivoni přivítali bezmála 300 návštěvníků. Snažíme se udělat z toho tradici. Naším hlavním cílem je zpřístupnit lidem Pivoň, místo známé a donedávna fungující jako „vzdušné lázně, které je dosud schovaným a bohužel velmi málo navštěvovaným pokladem Českého lesa. Klášter je nepřístupný, takže program může probíhat jen v jeho kulisách," řekl Max Blanc, koordinátor akce Pivoň žije.

Kateřina Melenová seznamovala návštěvníky s vůněmi baroka a jejich užitím v každodenním životě barokní epochy.

„Svět čichu je dnes jaksi zapomenutý. Dnešní vůně jsou vyráběné pouze chemicky. Dříve se vonné esence získávaly z přírodních látek. Tady mají lidé možnost přičichnout si ke 100 procentním čistým přírodním esencím. Vůní ve středověku moc nebylo. Do Evropy je přivezli křižáci, kteří je sebrali Arabům. Vůně byly dříve výsadou králů a baroko byla první epocha, kdy se vůně dostaly mezi obyčejné lidi," vysvětlila Melenová.

„Nikdy jsem na Pivoni nebyla. Prošla jsem si obec a překvapilo mě, jak je rozlehlá. Mrzí mě, že jsem se vůbec nedostala ke klášteru, který je ze všech stran zarostlý," řekla paní Zuzana z Domažlic.