Nové občánky – pět holčiček a čtyři chlapečky přivítala na obecním úřadě starostka Pasečnice Marie Svobodová.

Po úvodním slovu se rodiče podepsali do obecní kroniky a oni i jejich děti obdrželi drobné dárky.

Maminky dostaly kytičku a děti knihu o jejich rodné vesnici a kostky na hraní.

Po oficiální části si všichni společně poseděli u kávy a zákusku.