„Dělala jsem to dlouho a dělala jsem to ráda. Bohužel zdravotní stav mi již nedovoluje tuto práci dál vykonávat," říká.

Její nástupkyně Marie Šuldová je jedna z věrných návštěvnic knihovny.
„Obecní knihovna čítá 1442 výtisky, takže je co půjčovat. Sama si ráda pěknou knížku přečtu a ráda ji doporučím i lidem, kteří přijdou do knihovny," říká nová knihovnice.

S Marií Bulířovou coby knihovnicí se přišli rozloučit starosta František Jílek a místostarosta Miroslav Jäger a předali jí společně s drobným darem i Čestné uznání za příkladnou a dlouholetou práci knihovnice, kterou vykonávala více než třicet let. Společně s přáním dobrého zdraví tak paní Bulířové poděkovali za její dlouholetou knihovnickou práci.

A tu Marie Bulířová dělala přímo ukázkově. Každý čtvrtek vyrážela do knihovny, aby uspokojila čtenářské touhy lhoteckých občanů.
Být knihovnicí, jak sama říká, pro ni nebyla práce, ale potěšení. Nezapře své původní povolání mzdové účetní a o chodu knihovny má dokonalý přehled.

„Máme tady 1 442 knih, z toho 437 patří k naučné literatuře a 985 knih ke krásné literatuře. Registrovaných čtenářů, kteří do knihovny pravidelně chodí, je letos patnáct, což je o šest více než vloni. Za loňský rok se vypůjčilo 330 knih, to je o 43 více než v roce předchozím. Z domažlické knihovny k nám jezdí dvakrát do roka a půjčí nám celkem osmdesát knih," ví přesně Bulířová a dodává, že knihy si chodí půjčovat zejména starší lidé, pro které jsou stále největším zdrojem informací a zábavy.

„Já osobně si neumím představit svůj život bez hezké knížky. Milovala jsem je už jako malá holka. Ráda jsem četla pohádku Kašpárek jde do světa a Babičku, kterou miluji dodnes. Nyní čtu nejraději milostné románky," prozradila Bulířová. Velmi žádanou literaturou v chodskolhotské knihovně jsou knihy Vlasty Javořické.

Obecní knihovna funguje v Chodské Lhotě od roku 1925.
„Za starostování Václava Trëgera byla knihovna v Chodské Lhotě založena učitelem Janem Mrázem a čítala tehdy přes dva tisíce výtisků. Díky obětavosti a starostlivosti dobrovolných knihovníků a knihovnic existují tyto malé vesnické knihovny dodnes a věřme, že budou i v dnešní době internetu a různých sociálních sítí existovat i nadále. Dobrá knížka si svoje čtenáře najde," řekl kronikář Milan Zajíc.