Při putování s naším seriálem nesmíme opomenout ani návštěvu spádových obcí Osvračína. Ty jsou pouze dvě – Mimov a Dohalice, a přestože mohou být svou velikostí či zástavbou nezajímavé, historie jedné z nich sahá až do 12. století.

Mimov

Mimov se nachází 2 kilometry jihozápadně od Osvračína. Malá obec se silnicovou návsí je situována ve stráni nad Dravým potokem. V horní části obce stojí malá pseudogotická kaple s plechovou věžičkou a zvonkem a nedaleko křižovatky před rybníkem stával panský dvůr. Mimov je poprvé zmiňován o 200 let dříve než okolní vsi. První písemné zprávy o obci pocházejí z roku 1196, kdy ji velkomož Milhost dal darem klášteru v Mašťově. Po roce 1382 je připomínán Milota z Mimova a roku 1406 Konrád z Mimova. Za jejich života patrně existoval v Mimově zemanský dvorec. V r. 1549 jsou u statku Lštění uváděny pusté vsi Mimov a sousední Vítkovice. Zanedlouho byla ves obnovena a v r. 1603 je při vsi v Mimově popisován i hospodářský dvůr. V r. 1654 náležel Mimov, v němž žili pouze čtyři hospodáři, městu Domažlice. V r. 1757 spadá pod správu statku v blízkém Přívozci a skládá se ze sedmi hospodářských usedlostí. V r. 1930 měla ves 26 chalup a 119 obyvatel. Nyní má Mimov 38 trvale žijících obyvatel.

Dohalice

Malá ves pozdního založení se nachází 3 kilometry jihozápadně od Osvračína. Obec tvoří dvě řady domků obrácených štíty k úzké cestě. Na konci vsi stojí pod lipami litinový křížek, pocházející z roku 1849. Ves vznikla na přívozeckém panství, které vlastnili od roku 1748 do roku 1905 příslušníci českého šlechtického rodu Bořků Dohalských z Dohalic. Ještě v roce 1785 je zde připomínána pouze samota Kotrbov. Na konci 18. století tu nechal František Dohalský vystavět vrchnostenský dvůr nazvaný Dohalice. V r. 1820 vrchnost dvůr odprodala a nově vznikající ves převzala jeho název. Prvně je zmiňována r. 1839, kdy zde žilo v 11 usedlostech 68 obyvatel. V r. 1930 ve 14 domech pak 78 obyvatel a roku 1991 v 11 domech 7 trvale usazených obyvatel. Dnes zde žijí pouze tři trvale přihlášené osoby.

Současnost

Ani jedna z obcí nemá vlastní obchod, ten nejbližší je v Osvračíně. Před pěti lety pro obce fungovala pojízdná prodejna. Pro jejího majitele však nebyla výhodná, ani když na ni obec Osvračín finančně přispívala.

„Lidé si ale dnes raději zajistí větší nákupy na více dní, třeba zajedou do supermarketu či nakoupí při dojíždění do zaměstnání. I starší lidé, kteří převážně ve spádových obcích žijí, si na nákup dojedou, případně jim vypomohou děti či vnoučata,“ tvrdí starosta.

S tím souvisí i dopravní obslužnost. V Dohalicích končí silnice a místní musejí docházet do Mimova, kde jezdí autobusová linka z Horšovského Týna a Blížejova a navazuje na linky v Osvračíně, kde kromě autobusu jezdí i vlak.

Dopravní obslužnost i nepřítomnost obchodů ale jistě do spádových obcí nové obyvatele neláká.

„Mladé lidi to tam samozřejmě tolik netáhne. Faktem je, že se naše spádové obce stávají spíše chatovými oblastmi,“ dodal starosta.

Problémy

„O spádových obcích platí obecně to, že v nich nikdy nebude všechno hotové,“ říká osvračínský starosta Milan Strakoš s tím, že by bylo zapotřebí zlepšit stav místních komunikací, kanalizace či upravit chodníky.

V Mimově obec také uvažovala o plynofikaci, ukázalo se však, že zájem o rozvod plynu je ve spádové obci minimální, především kvůli cenám.

„Lidé, převážně důchodci, v Mimově mají omezené zdroje příjmů a nemohou si to dovolit,“ vysvětlil starosta Strakoš s tím, že kvůli nezájmu přestala obec o plynofikaci uvažovat.