Událost si o víkendu nenechaly ujít více než čtyři desítky lidí.

Mělnický kostel patří mezi ohrožené církevní památky. V roce 1996 byla opravena pouze krytina a snad i krov. Nyní však kostel dál nezadržitelně chátrá.

„Mše v mělnickém kostele měla za úkol ho oživit a zároveň upozornit na jeho neutěšený stav,“ uvedl Deníku Jiří Beneš z Hostouně.

Vzhledem k tomu, že není mnoho lidí, kteří znají osobu světce, snažil se ji přiblížit při svém pouťovém kázání P. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., který mši celebroval.

„Svatý Jiljí se vzdal majetku po rodičích a stal se poustevníkem. Živil se mlékem laně. Tu zachránil, když se vrhl do dráhy střely krále. Král, který zjistil ušlechtilost tohoto muže a jeho čistotu, nechal vybudovat klášter a svatý Jiljí se zde stal opatem. Pokud někdy vidíme obraz sv. Jiljí, je vždy vyobrazen s laní a šípem,“ zaznělo v kázání P. Vanča z farnosti Horšovský Týn.