Naší další zastávkou při putování po Kvíčovicích se tentokrát stala místní mateřská škola. O tom, jak vypadá život v kvíčovické školce, si s námi povídala ředitelka Zdeňka Výrutová.

Kolik dětí navštěvuje vaši školku a odkud pocházejí?
V současnosti k nám chodí třiadvacet dětí, které pocházejí z Kvíčovic, Neuměře, Všekar, Štichova či Bukovce. Některé děti z okolí ale navštěvují školky v Holýšově.

Do Holýšova to je kousek. V čem je podle vás výhoda navštěvování školky v Kvíčovicích?
Jsme samozřejmě menší a klidnější. Když děti pobývají ve školce, odloučené od matky, snáze se v menším, uzavřenějším prostředí adaptují.

Jak u vás ve školce vypadá takový běžný den?
Od půl sedmé do osmi hodin se děti scházejí, kreslí si a hrají. V osm hodin utvoříme takový komunikativní kruh, kde si povídáme o tom, co je nového, kdo co zažil nebo si například zopakujeme, co je dnes za den a měsíc. Poté následují hry, pohádky, malování, modelování a tak dále. V devět hodin svačíme a pak se formou her, básniček a cvičení učíme například o přírodě, zvířatech, lidském těle a podobně. Na to, co se děti naučily, pak navazujeme kreslením nebo zhotovováním výrobků.

Co je podle vás pro děti z výuky ve školce nejdůležitější?
Děti se samozřejmě vzdělávají podle osnov, učí se barvy a podobně, ale to nejdůležitější, co by si podle mě měly ze školky odnést, je schopnost komunikovat s ostatními a umět se začlenit do kolektivu. Pro děti je zásadní naučit se vnímat své okolí, orientovat se v něm, navazovat kontakty a také se v prostředí cítit jistě, prosadit se a jít si za svým názorem.

K čemu dalšímu ještě děti vedete?
Jsme vesnická škola, takže děti vedeme ke vztahu k přírodě a učíme je vážit si života ve všech formách. Učíme děti třídit odpad a vysvětlujeme jim, proč je to zapotřebí. Často chodíme na procházky, do lesa, na louky, k potoku, podívat se na hospodářská zvířata. Okolí Kvíčovic poskytuje dostatek možností k poznávání přírody.

A na jaké výlety mimo okolí Holýšova vyrážíte?
Jezdíme například do zábavního parku v Nepomuku, do divadel v Plzni a Horšovském Týně, do domažlického bazénu na plavání nebo do zoologické zahrady v Plzni, kterou mají děti nejraději. Výlety organizujeme většinou ve spolupráci s mateřskými školami z Holýšova, Puclic a Lštění.

Jaké akce v průběhu roku pro děti pořádáte?
Jde o různé besídky, Den dětí, Den matek, Pohádkovou cestu, sportovní soutěže, předváděčky služebních psů od Celní stráže a tak dále. Občas se také jedeme podívat do holýšovské školy, abychom dětem ulehčili přechod do základní školy tím, že je seznámíme s učitelkami, třídami, družinou. Na závěr roku zveme šermíře z Kargenu, aby odcházející děti pasoval na školáky.

Jak se vám spolupracuje s rodiči?
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Pomáhají nám s akcemi, brigádami, přispívají materiálem. I za přispění brigád rodičů máme od loňského roku vybudovanou zahradu, kde je hřiště, pískoviště, prolézačky, můstek na udržování rovnováhy a podobně.

Co vás v poslední době překvapilo nebo vám udělalo radost?
Například obsah svačin, které rodiče dětem dávají. Jsem docela překvapena, že téměř žádné dítě nepřijde ráno do školky bez nějakého zdravého ovoce nebo zeleniny ke svačině.