Po úvodním slovu starosty městyse Václava Pergla přišly na řadu děti z místní mateřské školy, které svým vystoupením složeným z básniček a písniček ještě zpříjemnily hezké odpoledne. Děti dostaly na památku drobné dárky a maminky odcházely s květinami.