Těmito slovy přivítal v zasedací síni  obecního úřadu starosta Chodské Lhoty František Jílek nejen rodiče těch nejmenších, ale i jejich další příbuzné a rodiče dětí z místní mateřské školy, které zahájily slavnostní akt několika písničkami a básničkami za kytarového doprovodu ředitelky školy Petry Černé. 

„S velkou radostí jsme mezi nás přivítali Anetku Soběhartovou, Jakuba Jakoubka, Jakuba Altmana, Lukáše Hummela, Filipa Černého, Adama Kastnera, Jana Osvalda a Sama Renagi. Vloni se v naší obci nenarodilo žádné miminko, proto jsem moc ráda, že do evidence obyvatelstva v letošním roce mohu dopisovat nové občánky,“ řekla s úsměvem Jana Faiglová, vedoucí evidence obyvatelstva v Chodské Lhotě.

Po uvítacím slovu následoval slavnostní přípitek. Místostarosta Otto Pech předal maminkám kytičku a dětem pro vzpomínku drobný dáreček, polštářek se jménem dítěte a nápisem Občánek Chodské Lhoty.  Každé z dětí si vyzkoušelo obecní kolébku, kde bylo také vyfotografováno místním fotografem Jaroslavem Nunvářem.

Jediným nedostatkem byl fakt, že zasedací místnost není nafukovací a hosté tohoto slavnostního okamžiku se museli uskromnit. Lhotští proto rozhodli, že příště budou podobné akce pořádat v sokolovně.