Od rána zatažená obloha neodradila zhruba šedesátku věřících a dalších příchozích od návštěvy poutě v Caparticích a u kapličky k uctění památky svátku Jana Nepomuckého – osloveného miláčkem Páně.

Klenečský farář P. Libor Buček přivítal přítomné a oznámil, že před sedmi lety byla kaplička vysvěcena. Rok co rok se zde od té doby setkávají věřící i nevěřící.

Je až neuvěřitelné, že se v dnešní uspěchané době najdou lidé, kteří vytvoří dílo, před kterým se můžeme zastavit, vydechnout a rozhlédnout se do krásné krajiny. Velice mile nás přivítal stavitel tohoto svatostánku pan Oldřich Kovařík z Chodova.

Po mši svaté svým pěveckým a tanečním vystoupením sklidili velký úspěch malí muzikanti z Dětského souboru Postřekov pod vedením manželů Zuberových. Po představení jsme je odměnili velkým potleskem a pan Kovařík jim přislíbil odměnu.

Odměněni jsme byli i my; jako každý rok chlebem upečeným v Postřekově paní Markétou Váchalovou, který sám pan farář rozkrájel na obětním stole.

Nakonec pan Kovařík pozval všechny přítomné na malé občerstvení a ohřátí se do budovy bývalé školy, zvané Šebkovna.

Díky roztopeným kamnům bylo v Šebkovně příjemné prostředí a radost ze setkání byla vidět i na tvářích spokojených účastníků.

Paní Jitka Kovaříková v chodském kroji roznášela nespočetné množství chodských koláčů a také překrásně zdobené perníčky dovezené přímo z Pardubic. Potěšila nás i v obálkách zabalenými štěstíčky, v nichž jsme našli dárečky a které nám připomněly dětství.

Je dobře, že i tak chladné sobotní odpoledne nám přineslo odpočinek mezi samými dobrými lidi. (va, mic)