Vzpomínání na Františka Šlegla, zakladatele výroby netkaných textilií, spojené s vyprávěním o aradekoru a několika sympoziích, bylo tématem přednášky Václava Siky a Milady Hynkové v kdyňském Muzeu příhraničí.

Aradekor je moderní textilní technika vytvořená v závodě Elitex ve Kdyni na principu netkané textilie Arachné. Vynálezcem aradekoru byl František Šlegl, zaměstnanec propagačního oddělení Kdyňských strojíren, který v roce 1967 získal patent na výrobu netkaných textilií. Později začal pracovat s Miladou Hynkovou,“ pronesl Václav Sika z domažlické Galerie bratří Špillarů, která ve spolupráci s Informačním centrem ve Kdyni toto vzpomínkové setkání u příležitosti devadesátého výročí narození Františka Šlegla uspořádala.

Ateliér textilní techniky aradekoru přežil dodnes právě díky Miladě Hynkové, která po rozpadu závodu Elitex dokázala zachránit a přestěhovat stroj Arachné, na němž je možné tapiserie vyrábět, do svého domu, kde kromě vlastní tvorby pořádá sympozia.

„Stroj je veliký a potřebuje prostor, proto jsem pro něj musela koupit ve Kdyni dům. Ten se mi za pomoci města podařilo najít, ale musela jsem ho nejdříve zrekonstruovat,“ vzpomněla na své začátky Milada Hynková.

A právě díky Miladě Hynkové se Kdyně opět stala centrem aradekoru, kam se sjíždějí umělci nejen z Česka, ale také ze zahraničí. V Elitexu pracovala spoustu let a kromě aradekoru se věnovala ještě textilní koláži a loutkám. Uspořádala čtyři mezinárodní sympozia aradekoru a kolem dvaceti samostatných výstav hlavně v Plzni, Praze, Českých Budějovicích, ale i dalších větších městech. Vystavovala také v SRN, USA a Švýcarsku.
„Milada Hynková si jako textilní výtvarnice vytvořila vlastní nezaměnitelný rukopis. Její umělecký a vkusný úhel pohledu na svět je plný nápadů a divákovi zprostředkuje zajímavé zážitky. Její aradekory se vyznačují promyšlenou kompoziční stavbou a hlavně jednoduchostí. Technologii aradekoru ovládá bravurně. Někdy používá i plastické aplikace a vytvořila nejeden trojrozměrný textilní objekt,“ představil výtvarnici Sika.

Zhruba dvacítka účastníků vzpomínkového setkání se zájmem zhlédla i unikátní diapozitivy s ukázkami obrazů a aradekorů Františka Šlegla tak, jak je před dvaceti lety nafotografoval Václav Sika.

„Setkal jsem se tehdy s manželkou již zesnulého Františka Šlegla a při té příležitosti jsem měl možnost nafotografovat jeho dílo přímo v jejich domě v Domažlicích,“ dodal Sika.