I tento ročník byl před týdnem zahájen v refektáři kláštera samotnými lektory kurzů Janou Vonáškovou Novákovou (housle), Václavem Vonáškem (fagot) a Petrem Novákem (klavír).


Tito koncertní umělci dokázali, že patří k nejlepším a že mají své žáky čemu naučit.


„Jana Vonášková Nováková je členkou Smetanova tria, Václav Vonášek je předloňským vítězem Pražského jara a Petr Novák je profesorem plzeňské konzervatoře, řekla organizátorka letních hudebních kurzů Markéta Schubertová.

Letošní ročník nabídl veřejnosti dva koncerty, na kterých se představili účinkující v širokém věkovém rozpětí, a to od dvanácti do třiceti let, tedy od žáků ZUŠ přes studenty konzervatoří až po absolventy HAMU. Kromě českých studentů absolvovali kurz i dva fagotisté z Polska. V průběhu se všichni hudebníci seznámili s historií Domažlic, naučili se bubnovat tradiční africké rytmy, navštívili sv. Vavřineček, zahráli si bowling, ale především načerpali velké množství nových poznatků a zkušeností z oblasti hry na svůj nástroj.


„Výuka byla opravdu intenzivní a pod vedením svých pedagogů se kurzisté spojili i do komorních souborů. Společně pak nastudovali nové skladby,“ dodala Schubertová.


A právě ty a spousta dalších skladeb, například od J. Brahmse, A. Dvořáka, J. S. Bacha či Z. Fibicha zazněla na čtvrtečním závěrečném koncertě. Ten zahájil první větou Sonatiny Z. Fibicha Daniel Cába, který byl nejmladším účastníkem letošního kurzu.


Diváci, kteří letos již podruhé zaplnili refektář, ocenili vynikající výkony všech účinkujících dlouhotrvajícím potleskem.