Další zastávkou při našem putování Staňkovem bude místní základní škola, která sídlí v Komenského ulici už celých 95 let.

Školu navštěvuje v současné době 333 dětí nejen ze Staňkova a spádových obcí, ale například i z Osvračína, Poděvous, Srbic či Horšovského Týna.

„Dětí nám v posledních letech rozhodně přibývá,“ uvedla ředitelka školy Marie Gruberová. „Zatímco v roce 2006 jsme měli 317 žáků, v roce 2010 by to mělo být až 340 dětí,“ vysvětlila.

Budova školy pochází z roku 1914 a v současné době prochází rekonstrukcí. Žáci již pět využívají novou přístavbu školy, která je vybavena moderní tělocvičnou a naproti škole by mělo vyrůst i nové víceúčelové hřiště.

„Stavíme tu už deset let a doufáme, že snad v roce 2010 by mohla být rekonstrukce staré budovy dokončena. Za rekonstrukci jsme velmi vděčni, ale táhne se už dlouho a stavba a s ní spojené přesuny narušují chod školy ze všech stran,“ tvrdí Gruberová s tím, že škola má kvůli rekonstrukci omezený provoz v učebnách fyziky, chemie a jazyků. Kromě vybavených specializovaných učeben a interaktivní tabule si ředitelka pochvaluje zejména novou učebnu hudební výchovy. Vedení školy má v plánu vybudovat i školní knihovnu a informační centrum s volným přístupem na internet, čtenářským koutkem a prostorem pro besedy a přednášky.

V průběhu roku škola pořádá pro své žáky celou řadu akcí, ať už jde o třídní projekty, koncerty, besídky, poznávací výlety, pobytové a stmelovací akce, Den Země, Žákovský ples, nedávné Olympijské hry či nejrůznější ekologické a preventivní akce, ať už proti drogám, kouření či anorexii. Žáci školy se účastní i mnoha soutěží a na jejich výsledky je škola náležitě hrdá.

„Jedna naše žákyně se dostala do národního kola olympiády z českého jazyka, fotbalisté nedávno slavili úspěch v McDonald's cupu a Coca–cola cupu,“ říká ředitelka, zatímco se za jejími zády skví putovní pohár, který získaly školní florbalistky.

Škola nezaostává ani co se týče zájmových kroužků, mezi kterými najdeme jazykové kroužky, pohybové hry, dovedné ruce, oddíl florbalistek, dva pěvecké sbory, šachový, dopravní, zdravotnický a rybářský kroužek nebo například country tance a redakci školního časopisu.

„Zajmy dětí jsou opravdu všestranné a kroužky bývají plně obsazené. Někteří žáci navštěvují i dramatický či výtvarný kroužek v Základní umělecké škole ve Staňkově,“ poznamenala ředitelka.

„Snažíme se být všestranní a vychovat především slušného člověka, který se bude umět v budoucnu uplatnit,“ zakončila ředitelka.