Před svatým Martinem uspořádali hasiči ze Stanětic výlet na Svatou horu a do největšího důlního muzea v České republice.

Odjíždělo se v ranních hodinách, přímo ze Stanětic, směrem na Příbram.

První prohlídka byla na Svaté hoře.

Někteří účastníci zájezdu zde byli kdysi jako malí se svými rodiči nebo prarodiči a jiní ještě toto místo nikdy nenavštívili.

A tak si všichni rádi poslechli výklad paní průvodkyně o vzniku a zázracích tohoto místa.

Po ukončení prohlídky a shlédnutí různých suvenýrů byl naplánován přesun autobusem do důlního muzea, které se nacházelo ve městě Příbram.

Tam byla oslovena žena znalá vzniku těžkého řemesla horníků a jako průvodce skupiny poskytla velmi pěkný výklad.

Po prohlídce muzea, strojovny, sbírky minerálů a skromného domku havířů zavítali hasiči do dolu svaté Anny, kde byli provezeni hornickým vláčkem a mohli se přesvědčit na vlastní oči, jak těžký byl život horníka, který musel uživit někdy mnohopočetnou rodinu, než přišla doba, kdy se začala používat moderní technika.

Pro všechny, jak malé, tak i velké účastníky výletu to byl velice hezký a zajímavý den plný dobré nálady, který byl zakončen objednanou večeří při zpáteční cestě domů.