Její nejnovější kniha je, přesněji řečeno, i její první knihou. Autorka se totiž rozhodla přepracovat svoji literární prvotinu, která vyšla již v roce 1984 knihu Dřevěný chlebíček, jež přibližuje vzpomínky jejího dědečka na dřívější život v České Kubici.

V posledním roce druhé světové války měli plzeňské školy prodloužené prázdniny. Do neurčita. Svou vnučku Marii, žákyni třetí třídy, si tehdy vzal k sobě na starost dědeček, dřevorubec a rodák z České Kubice, a dlouhé hodiny jí i sobě krátil vzpomínkovým vyprávěním o někdejším životě příhraniční vesničky, kterou neživila pole a louky, ale čerchovský les.

Už jako malá holčička si tehdy dělala poznámky do deníčku, ze kterého čerpá i dnes. Dřevěný chlebíček napsala, aby dědečkovy vzpomínky na minulost a česko-německou kontinuitu, po válce nežádoucí k připomínání, neupadly v zapomnění.

„V posledních létech jsem se intenzivněji věnovala otázkám česko-německého soužití v regionu Českého lesa a Šumavy a shledávání místních pověstí, což mě přimělo k dopracování a doplnění knihy," vysvětluje Korandová.

Nynější, přepracované vydání knihy pod názvem Dřevěný chlebíček od Čerchova je výrazněji zasazeno do dobového a místního kontextu, doplněno například detaily z tehdejšího regionálního tisku či slovníčkem méně známých krajových výrazů.

Kniha je také nově doplněna bohatým obrazovým doprovodem dobovými fotografiemi konkrétních lokalit, lidí i předmětů denní potřeby, aby si čtenář vytvořil autentický obrázek o životě v kraji pod Čerchovem na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Kniha by měla vyjít na přelomu května a června, její křest se bude konat i v Domažlicích. Původně se měla na pultech knihkupectví objevit v prvním čtvrtletí letošního roku, vydání se však pozdrží kvůli žádosti o grant od města Domažlice. Dřevěný chlebíček totiž stále hledá finanční podporu.

„Oslovili jsme v regionu kolem čtyřiceti obcí, institucí i podnikatelů. Hodně nás podpořila například Česká Kubice, Kdyně a řada dalších. Všem, co nás podpořili, moc a moc děkujeme," poznamenala manažerka spisovatelky Vlasta Nosková. Připomenula, že kdo by chtěl vydání knihy podpořit, může se informovat na tel. čísle 606 449 353 nebo na e-mailu pressfil.plzen@centrum.cz.

Marie Korandová je činorodou spisovatelkou, která má na kontě řadu knih se západočeskou tematikou a koncem loňského roku dokonce převzala v budově Senátu ČR ocenění Významná česká žena ve světě, které uděluje Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů.

Z regionální tvorby Marie Korandové:

• Zahrada pod kulatou věží

• Plzeňské předjaří

• Stráž. Nejmenší privilegovaná ves domažlických Chodů

• Pročpohádky Lidové legendy Chodska

• Chodské pověsti a legendy

• Chodové v pověstech

• Volba profesora Klostermanna

• Všerubský doktor se vrací

• Petřín mého mládí aneb U Světovaru číslo tři

• Evropan z Domažlic

• Pověsti a legendy západních Čech