Žánr je možné zvolit libovolně, například reportáž, úvahu, rozhovor, vyprávění nebo příběh, text by měl být maximálně v rozsahu dvě strany A4 ve formátu Word (doc. nebo docx) v běžném typu písma (Arial 10, Times New Roman 12, Calibri 11 aj.) Soutěž je organizovaná ve třech úrovních, od okresního kola přes krajské do celostátního.

Z okresních kol postupují vždy tři nejlepší práce, které budou zveřejněny v regionálním Deníku a na Denik.cz. Zároveň zde budou představeni autoři vítězných prací, kteří pak mohou absolvovat žurnalistickou praxi s možností pravidelně publikovat v regionálním Deníku a na Denik.cz.

Z krajských kol pak nejlepší dvě práce postoupí do celostátního kola. Školy, ve kterých studují autoři vítězných příspěvků, dostanou příležitost zapojit se do projektu „Noviny do škol", v němž si mohou pod vedením redaktorů Deníku vytvořit svoje vlastní noviny.

Vítězové obdrží také kvalitní smartphone značky Apple iPhone nebo Samsung. Soutěž začíná 20. dubna 2015, příspěvky pošlete prostřednictvím formuláře na této stránce nejpozději do 28. května 2015.

Témata
1. EU kolem nás: V okruhu 10 km od svého bydliště hledáme „značku" EU. Čím pomohla mému městu, mému okolí, změnilo se něco díky podpoře EU, co by bez ní zřejmě nevzniklo?
2. Svět v EU: Z válkou zmítaných zemí a ze států, které svým občanům neskýtají perspektivy k důstojnému životu, se do Evropy snaží dostat stále víc lidí. Jsou i v ČR. Známe je? (Najděte ve svém okolí rodiny migrantů nebo organizace, které jim pomáhají, a vyprávějte jejich příběhy.)
3. EU ve světě: Evropa se snaží čelit migrační vlně tím, že poskytuje chudým regionům rozvojovou pomoc. K tomu potřebuje kromě financí dobrovolníky. Chtěli byste se jimi stát i vy? Znáte někoho, kdo jako dobrovolník už působil nebo působí? A kde byste pomáhali nejraději vy?
4. EU v budoucnosti: Jak bude vypadat česká a evropská společnost za 35 let, až vám bude 50+?

Forma textů: max. 2 strany A4 ve formátu Word (doc. nebo docx) a běžném typu písma.

Do soutěže se studenti mohou do 28. května 2015 přihlásit prostřednictvím formuláře umístěného na denik.cz

Pro více informací k soutěži a případnou odbornou pomoc se neváhejte obrátit na naši redakci regionálního Deníku.