Jejich procházka nebude mít pouze rekreakční charakter, jejím hlavním přínosem bude inspirace, kterou budou umělci potřebovat pro svoji práci v rámci sochařského sympozia. Začíná v pondělí v zahradě augustiánského kláštera.

„Umělci budou mít za úkol vytvořit pět soch, jež budou v budoucnu tvořit přírodní galerii na stezce vedoucí k vrcholu Baldova, který je symbolem husitské bitvy v roce 1431," popsal ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich.

„Sochy nebudou muset znázorňovat čitelný, jasný symbol husitství, jako je třeba palcát. Sochaři se při procházce mohou inspirovat nejen samotnou dějinnou událostí, ale i místem samotným, kde bude jejich artefakt umístěn," uvedl Jindřich podrobnosti k volnému zadání.

Při instalaci soch na stezku se počítá i s umístěním informačních cedulí a zpevněním povrchu cesty. Ta je nyní vysekaná a připravená pro finální úpravy.
„Sochařů přijede šest, jedna ze soch bude věnována partnerskému městu Furth im Wald, se keterým nás spojuje společná husitská minulost. Bude i takovou stálou reklamou na naši přírodní galerii pod Baldovem," plánuje ředitel.

Uměleckým vedoucím týdenní akce je Václav Fiala, jenž na organizaci letních uměleckým sympozií v Domažlicích spolupracuje dlouhodobě. „Musel vybrat zkušené umělce, kteří jsou schopní během půl dne nasát inspiraci a pak rychle vytvořit umělecké dílo," konstatoval Kamil Jindřich.

V Domažlicích budou kromě Fialy tvořit i Vojtěch Míča a Tomáš Tichý, z Německa přijedou Michael Lauss, Herbert Lankl a Toni Scheubeck. Sochy vzniknou z kamene, či dubového kmene. Sympozium Tusta Sculpta je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Akce pro veřejnost:

-Umělci budou tvořit od 1. do 6. července v zahradě augustiniánského kláštera. Veřejnost může sochaře pozorovat přímo při práci, prostor bude volně přístupný.
-Pondělí 1. července 17.00 hod.
Zahájení sympozia (refektář kláštera) – přivítání sochařů, vystoupení souboru Práčata Horšovský Týn, přednáška Zdeňka Procházky o bitvě u Domažlic
-Středa 3. července 18.00 hod.
Domažlická zastavení I. (zahrada kláštera) – přednáška a vyprávění Zdeňka Procházky, procházka klášterem, gotická kapela Musica Vagantium z Plzně
-Sobota 6. července 17.00 hod.
Slavnostní zakončení sympozia (zahrada kláštera)