Se svými kolegy ve středu večer sehrála hru Neila Simona Drobečky z perníku.

Děkovačka po představení Drobečky z perníku.

V roce 2007 za ztvárnění postavy barové zpěvačky Evy Mearové získala Cenu Thálie. Publikum jednu z nejpopulárnějších českých hereček i ostatní herce odměnilo dlouhým potleskem.

Simona Stašová se podepisovala svým fanouškům.

Simona Stašová po představení věnovala svůj čas i pro krátkou autogramiádu.