Obecní úřad spolu s dětmi z obce a dvěma hudebníky pro ně připravil v sobotu 13. června veselou zábavu.


Starosta obce Miroslav Javorský přátelsky přivítal seniory. Paní Miluška Šinková s dětmi připravila krátký program, který obsahoval drobné básničky.

Veronika Šťastná zahrála seniorům na flétnu. Potěšení senioři všechny odměnili nadšeným potleskem. O další veselou zábavu se zasloužili pánové Josef Sokol a Václav Beneš. Pan Beneš hrál na harmoniku, pan Sokol na vozembouch. Svoji hru doprovázeli zpěvem. Strhli i seniory, a tak zpívali všichni, a to s chutí. Někteří si i zatančili a vzpomínali na mládí. Ale hlavně se všichni společně dobře bavili. Nescházelo ani chutné občerstvení.

Za krásné odpoledne, strávené se svými vrstevníky, patří poděkování Obecnímu úřadu v Otově, který tuto akci organizoval.

Vděční senioři z Otova, Marcela Mazzaová a Marie Kohoutová