Otevřena bude denně až do konce června.

„Konkretismus definoval jeden z jeho zakladatelů, švýcarský sochař Max Bill, jako umění, které zpředmětňuje ryze uměleckými prostředky abstraktní myšlenky jako takové a tímto způsobem vytváří nové předměty. Výrazové prostředky tohoto umění jsou barva, světlo, pohyb, objem a prostor,“ zmínil při vernisáži Václav Malina, jeden z vystavujících autorů a také bývalý ředitel Galerie města Plzně.

Připomněl také, že v českém prostředí našel konkretismus výraznou odezvu v roce 1967, kdy vznikl Klub konkretistů.

Václav Malina představil přítomným nejen sebe i další vystavující umělce. O sobě prozradil, že ve své tvorbě vycházel z plošného koloristického pojetí krajinomalby, reduktivními postupy dospěl od imprese až k abstrakci.
Milana Maura představil jako konceptuálního umělce zaznamenávající přírodní procesy prostřednictvím černobílých kreseb, číselných řad nebo textových raportů. Ve spolupráci se synem Vojtěchem Maurem využívá nové digitálních technologie.

Další vystavující Jan Samec byl zmíněn jako bytostný kreslíř a malíř expresivního rukopisu, který se rozhodl konfrontovat malbu s elementárním tvaroslovím čtverců či jeho částí a čistými barevnými nebo černobílými plochami.
Václav Sika tvoří ve dvou odlišných liniích: fotorealistické, která zahrnuje figury, tváře nebo detaily přírody, a čistě abstraktní, kterou tvoří obrazy s ornamentálními prvky, nebo objekty z trojrozměrných prvků (na výstavě představuje reliéfy, koule a korálky).

Pavel Štýbr se vyjadřuje prostředky jako je bod, linie a plocha. „Konstruuje speciální nástroje, které mu umožňují realizovat jeho představy v neosobním technickém provedení, někdy bez přímého tělesného kontaktu autora s dílem,“ zmínil Malina.

Nejmladší vystavující autor, sochař Luděk Míšek je duchovně spjat s modernistickou avantgardou (např. konstruktivismus), která rezonuje v jeho sochách z bronzu i v objektech ze dřeva a kovových fólií nebo plastu a textilu.