S napětím očekávají zahořanští zastupitelé, zda budou úspěšní se svou žádostí o dotaci na rekonstrukci kapliček v Sedlicích a Oprechticích. O finanční příspěvek požádali krajský úřad.

„Moudřejší budeme koncem března, kdy budeme znát výsledek. Střechy obou kapliček jsou už v havarijním stavu a do staveb zatéká, proto je rekonstrukce nezbytná,“ uvedl Miroslav Jandečka, starosta Zahořan pod něž obě obce spadají.

Předpokládané náklady na opravu střechy na kapličce v Oprechticích se pohybují kolem 145 770 korun.


„Z finančních zdrojů obce jsme uvolnili na opravu sto tisíc korun. S touto opravou bychom chtěli začít během července nebo srpna,“ pokračuje Jandečka.
Prvotní opravou kapličky v Oprechticích, která byla provedena letos v lednu, byl železobetonový věnec, který by měl zamezit praskání zdí, která způsobují kořeny mohutných lip, které ji obklopují.

Rekonstrukce kapličky v Sedlicích si podle předběžných předpokladů vyžádá ještě vyšší náklady.

„Zde je nutná nejen oprava střechy, ale také zvonice. Náklady se pohybují kolem sto osmdesáti tisíc korun. S touto opravou bychom chtěli začít v průběhu prvního pololetí, pravděpodobně v dubnu,“ dodal Jandečka.

„Obě kapličky jsou dominantou obcí. Je dobře, že se o ně začne pečovat,“ řekla jedna z oprechtických občanek.

Svou roli letos sehraje i zahořanská kaple. 15. května 1861 byl položen její základní kámen. Zahořanští si pohrávají s myšlenkou připomenout její stopadesáté výročí menší oslavou.