Karneval, který každoročně pořádají pasečničtí hasiči, měl zpočátku zcela normální průběh. Děti oděné do různorodých masek tančily, soutěžily a radovaly se z tomboly. Konec karnevalu byl však hodně dramatický.

Děti musely ustoupit do bezpečí a na scénu přišli jejich rodiče. Ti  měli za úkol získat pro svá dítka co nejvíce sladkostí. Obsah veliké krabice plné bonbónů byl vysypán doprostřed parketu. Rodiče se postavili kolem a čekali na povel. Pak se strhla neuvěřitelná bitva. Maminky, tatínkové a někdy i babičky si lehli na břicho a snažili se sesbírat co nejvíce dobrot.

Do toho byly spuštěny ze stropu balónky, a to už nevydržely ani děti. Hrdinně si pro ně vyrazily a na parketu se strhla obrovská mela. Podle úsměvů na tváři si dospělí stejně jako jejich dítka užili spoustu legrace.