Bude se přepisovat historie? Tak nějak uvažovali ti, kteří si vyslechli zajímavou přednášku týkající se historie Pivoně. Měl ji při nedávném Dni baroka u tamního kláštera regionální historik Zdeněk Procházka.

„Připravil jsem si na několika letopočtech přehled dějin pivoňského kláštera, které začínají někdy v dávnověku," předeslal Procházka.

„Každý historický objekt má dějiny, které jsou psané a tudíž jasné. Má však i další ze svých začátků a z nich moc nevíme. O pivoňském klášteru staří čeští a němečtí historikové říkali, že zde v roce 1040 proběhla bitva mezi Břetislavem I. a německým císařem Jindřichem III. Břetislav měl bitvu vyhrát. Později, za Františka Palackého, bylo místo bitvy posunuto na Brůdek," konstatoval Procházka s tím, že dnes už je opět všechno jinak a historikové se opět přou, kde skutečně bitva v roce 1040 proběhla.

Posléze překvapil svým zjištěním.

„V pivoňském klášteře byla pověst o bitvě živá a v 17. století byl namalován obraz, který znázorňuje, jak se tito dva panovníci střetli. Na obrázku je vidět zadní část presbytáře kostela, která je vyobrazena ve stejné podobě, jako se nachází dneska. Samozřejmě klášter už vypadá jinak. Klášter byl kdysi opevněn a měl tady vysoké věže," prohlásil regionální historik s tím, že na obrázku vyznačil právě tu část kláštera, jež odpovídá současnému vzhledu.

„Kníže Břetislav po vítězné bitvě usedl na pařez – německy der Stock. A vlastně od toho získala Pivoň německé jméno Stockau. V této legendě se objevuje i starý pařez, který měl být uschován za hlavním oltářem zdejšího klášterního kostela," sdělil na první pohled viditelně užaslým posluchačům. Těm zřejmě v hlavách vrtalo: Byla památná bitva na Brůdku u Všerub, či zde v Pivoni?

Posléze Procházka přešel k dějinám, které jsou podloženy historickými daty.

„K roku 1256 se do tohoto pivoňského údolí stahovali vilemité, to byli poustevníci, kteří sem přicházeli hlavně z okolí Schöntalu, který je nedaleko za hranicí. Žili zde v komunitě v lese v jeskyních a pod přístřešky. Asi po 10 až 20 letech přistoupili na řeholi sv. Augustína, stali se z nich augustiniáni a založili první augustiniánský klášter v této oblasti," vyprávěl shromážděným lidem, jichž bylo více než dvě stě, Procházka.

Příchozí se dále dozvěděli, že v Pivoni předtím stál kostelík sv. Jana Křtitele, který je sice na obrázku bitvy, ale do dnešní doby se nedochoval. Stál pod kopcem a je považován za nejstarší kostelík, který byl v Pivoni postaven, a měl ho založit právě kníže Břetislav I.

Regionální historik posléze povyprávěl o nedalekém hradu Herštejně a zmínil i další historické skutečnosti, ale posluchačům, s nimiž jsme hovořili, stále vrtala v hlavě zmíněná Břetislavova bitva.

„Přijela jsem sem cíleně kvůli přednášce pana Procházky a musím říci, že nelituji. Ostatně jako vždy nezklamal. Moc se mi jeho povídání líbilo," uvedla Deníku žena, která se představila jako Jitka, s tím, že času stráveného v Pivoni v žádném případě nelituje.