K zaniklé vísce Malý Spáleneček se dostaneme po luční cestě podél plotu z ostnatého drátu, kterým byla obehnána vojenská střelnice Na Stříbrnici. Cestou projdeme či projedeme na kole lesem a spočineme na louce. A právě v jejím středu roste náletový háječek, ve kterém se nacházejí pozůstatky po několika staveních zmíněné vsi. Je jich však poskrovnu.


Při vegetačním klidu zde najdeme kamenný poklop po studni i nepatrné zbytky základů s propadlými sklepy. O kus výše nad háječkem je starý podstavec s obnoveným křížkem, odkud je pěkný pohled na Hoher Bogen. Nad ním stávalo osamoceně stavení, po němž zbyly nevýrazné základy. Vydáme-li se od křížku vpravo kolmo dolů podél lesa k potoku, najdeme nad ním největší zbytky po Malém Spálenečku. Nad potokem stávala usedlost, z níž se dochovaly výrazné zbytky základů, betonová nádrž na vodu a pěkně zachovalé sklepy s vyzděním.


Jestliže bychom pokračovali od háječku cestou po louce vzhůru k lesu, kde je cedule označující zaniklou ves, kus od ní při lese stával rovněž obytný dům, po němž se dochovaly jen rozmetané kamenné základy.


Na Malý Spáleneček se lze dostat i od Filipovy Hory po lesácké asfaltce ke Spálenečku, po které je zákaz vjezdu motorových vozidel. Zhruba 1 km od Filipovy Hory je v mírné pravotočivé zatáčce vlevo odbočka do lesa, což je stará cesta, dnes vysypaná kameny. Vede přes Malý Spáleneček a Stříbrnici na silnici od Spálence k Maxovu.

Příště se vydáme do Šnorů u Pasečnice.

Autor: Petr Bílek - Horalka Outdoor Agency