.Vyroste tam památník husitské bitvy z roku 1431, jež se plánuje od doby první republiky. První viditelnou změnou je zrenovovaná kaple Nejsvětější trojice. Oprava byla dokončena před několika dny.

„Původní rozpočet počítal s náklady 140 tisíc korun. Po sejmutí střechy památkáři zjistili, že je ve špatném stavu krov, musel se tedy dát nový a na římsu doplnit několik nových prvků. Také se místo plánovaného řezaného šindele osadil štípaný. Proto rada města rozhodla, že z městského rozpočtu uvolní na tyto práce navíc 35 tisíc korun," uvedl domažlický starosta Miroslav Mach.

Dalším bodem výrazných úprav na Baldově bude příprava podstavce pro památník pro budoucí práci sochaře Václava Fialy.

„Připravují se všechny administrativní náležitosti pro zahájení prací na zpevnění podstavce. S autorem musíme dořešit, jak bude zajištěno upevnění sochy, zda ocelovými háky, či traverzou," zmínil Mach. Městská rada v úterý schválila rozpočet na vytvoření a instalaci samotné sochy ve výši 3,025 milionu Kč.

Samotné dílo ve tvaru kalichu bude na místě klatovský umělec tvořit zřejmě na jaře tak, aby mohlo dojít k odhalení v červenci 2015 u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. „Pokud by tomu tak bylo, pak by to vlastní akt odhalení pomníku výrazně umocnilo a značně by to napomohlo k jeho rozsáhlé propagaci," připomněl Miloš Novotný, předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, která za její důstojnou připomínku usiluje dlouhé roky.