Dlouhý průvod krojovaných na úvod slavnostního zahájení a příchod čestné stráže s historickým praporem pražských Psohlavců, poprvé za doprovodu psovoda s výstavním německým ovčákem, otevřely bezmála sedmihodinový proud hudby, tance a skvělé zábavy. Práci Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze, které Věnečky pořádá, vyzdvihl a ocenil předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, návštěvníky tradičního Pošumavského věnečku pozdravil během slavnostního zahájení také předseda krajanského sdružení Dr. Václav Kupilík.

V první části večera se příznivcům folklóru představil znamenitý plzeňský soubor Jiskra, soubor Laskavec, několikrát i mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a harmonikářské duo manželů Pospíšilových. Milovníkům dechovky vyhrávala celý večer poprvé Domažličanka, jejíž hudební a pěvecký výkon se blížil tomu nejlepšímu, co v minulosti na Věnečcích dechové hudby předvedly. Večer plný folklóru, dechovky i taneční muziky oživila i děvčata z domažlické Canzonetty.

Velkým lákadlem byla tombola, čítající 150 hodnotných cen. O lístky byl obrovský zájem a na mnohé návštěvníky se vůbec nedostalo. Proto budou organizátoři uvažovat o tom, že napříště musí být tombola ještě větší. Velký zájem byl mimo jiné o chodské – bořické koláče. Kdo je nevyhrál v tombole, mohl je následně získat v dámské volence.

76. Pošumavskému věnečku předcházela velká mediální podpora v regionálním a celostátním tisku i v Českém rozhlase Plzeň. I proto bylo již dva týdny před plesem beznadějně vyprodáno. Akce se i letos konala za podpory Plzeňského kraje a Folklorního sdružení ČR. Věneček svým průběhem přerostl rámec plesu a stal se velkou oslavou chodského kraje a celého Pošumaví. Podle slov hostů, účastníků a mnohých akreditovaných novinářů patřil k ozdobám pražské plesové sezóny.