Významný český lékař, univerzitní profesor, spisovatel a zakladatel českého vnitřního lékařství MUDr.

Josef Thomayer se narodil v Trhanově, 23. března tomu bude už 156 let. Josef Thomayer se narodil jako syn zámeckého zahradníka a na zdi Trhanovského zámku najdete jemu věnovanou pamětní desku. Středoškolská studia zvládl v Klatovech, medicínu pak v Praze, kde se stal nejprve asistentem interní kliniky a později profesorem Karlovy univerzity.

Thomayer měl přátele v literárních kruzích, vymyslel například pseudonym Jaroslav Vrchlický Emilu Frídovi a byl to on, kdo zapříčinil vznik Jiráskových Psohlavců, neboť známého spisovatele – dalšího ze svých přátel – pozval na Chodsko. Sám také psal, a to pod pseudonymem R. E. Jamot.

Doktor Thomayer nikdy nezapomínal na chudé a v roce 1908 dal na vlastní náklady vystavět v Trhanově patrové stavení se slunečními hodinami jako chudobinec pro osoby nemocné, nezaopatřené a stářím sešlé. Tento dům v r. 1927 věnoval do správy obce. Josef Thomayer zemřel 18. října 1927 a je pochován na zdejším hřbitově v rodinné hrobce.