Před novináři to v rámci tiskové konference, organizované Folklorním sdružením České republiky, uvedl předseda pořádajícího Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze Václav Kupilík. Sdělil, že z Chodska přijede celá řada účinkujících.

Návštěvníci této nejstarší folklorní akce svého druhu v Praze se mohou těšit na vystoupení postřekovského folklorního souboru i na mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí. Během slavnostního zahájení Věnečku zazpívá Jana Hojdová a Marie Freiová.

Opět po čtyřech letech přijede i Konrádyho dudácká muzika a na poslední chvíli bylo do programu zařazeno vystoupení dívčího pěveckého souboru Canzonetta z Domažlic. Většina účinkujících z Chodska se představí návštěvníkům Věnečku v hlavním i vedlejším – Arbesově sále.

K tanci bude hrát v hlavním sále oblíbená dechová hudba Horalka a ve vedlejším taneční orchestr Šarm, sestavený ze skvělých muzikantů Ústřední hudby Armády ČR. Mezi prvními účinkujícími, hned po ukončení slavnostního zahajovacího ceremoniálu, se představí dětský soubor Kytice z Prahy.

Pro návštěvníky 74. Pošumavského věnečku je připravena hodnotná tombola čítající kolem 120 cen, včetně bořických koláčů, chodské keramiky z tvůrčí dílny rodiny Mojžíšových i slívovice z pálenice ve Starém Klíčově. Přestože nejhodnotnější ceny každoročně převyšují částku deset tisíc korun, lístek do tomboly je za symbolických dvacet korun, jako na chodských vesnických tancovačkách. Loni si výherce hlavní ceny odnesl za dvacetikorunu poukaz na dovolenou v Tunisku ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

Pošumavské věnečky si za dlouhá léta své existence vydobyly své stálé místo na kulturní scéně hlavního města. I přes současnou složitou ekonomickou situaci a navzdory tomu, že se týž den v Praze koná, shodou nešťastných okolností, ještě i Národní krojový ples, je o vstupenky velký zájem. Kvalitní program i tradičně perfektní organizační zajištění je zárukou, že se letošní Věneček opět vydaří. Měl by se také stát jakousi generálkou na ten příští, jubilejní pětasedmdesátý. Autor: Stanislav Haltmar, Praha